Мамлакатимизда ва хорижий лойиҳаларда иштирок этган тажрибали мутахассислар.  

Соҳага оиди дастурий воситаларни мақсадли қўллаш билан лойиҳаларни бажариш.  

Таклиф этиладиган хизматлар:

1.   Тоғ-геологик объектларни ҳам тарихий ва ҳам амалдаги моделлаштириш

 Ўзига қуйидаги иш турларини киритади:
 
тарихий ГҚИ материалларини таҳлил. ГҚИни ўтказиш ҳақидаги ҳисоботларни ўрганиш, мавжуд бўлган геологик-қидирув маълумотларининг тўлиқлигини баҳолаш.  - маълумотлар базасини шакллантириш. Маълумотлар базасининг структурасини яратиш. Турли манбаалардан маълумотларни киритиш.
 
- ҳисоботларни, чизма материаларни ва бирламчи ҳужжатлаштиришларни. Маълумотлар базасини текшириш, таҳлил этиш ва хатоликларни бартараф этиш.
 
- чизма материалларни боғлаштириш. Геологик чизмани ва тоғга хос чизма ҳужжатни маконда боғлаштириш.
 
геологик-структуравий  моделлаштириш. Иш объекти худудларида жинсларнинг литологик турдошларни ва тектоник бузилишларни қуриш.
 
- фойдали қазилмалар уюмини моделлаштириш. захиралар ва ресурсларнинг тоифаларини ҳисобга олиш билан, тасдиқланган чегараларда фойдали қазилманинг геологик шаклини моделлаштириш. Минераллашув зоналарини, нордонлашиш зоналари чегараларини, фойдали компонентларнинг табиий турларини моделлаштириш.
 
- ер остидаги ва очиқликда бўлган тоғ-иншоотларини моделлаштириш. Мавжуд бўлган қидирув тоғ иншоотларини, қарьерлар ва чиқинди тўкилмаларини қуриш.
 
ҳисобот ҳужжатларининг мажмуаси  сифатидачизма материалларни тайёрлаш. 

 

Натижада ушбу ишлар мажмуаси қуйидагиларга имкон беради:

-    геологик-қидирув маълумотларидан тўпланган  «қоғоздаги элитувчи»ни  тизимлаштирилган ва тасдиқланган рақамли маълумотларга ўтказишга;
-    конни тузилиши ҳақидаги тасаввурни қайта кўриб чицқишга;
-    режадаги ва ҳақиқийни таққослаш билан тоғ ишлари тараққий этган истиқболли участкларни ажратишга;
-    захираларни тезкор қайта баҳолашни ўтказишга (шу жумладан, блокли моделлаштиришни қўллаш билан);
-    қазиб олиш тизимини лойиҳалаштириш бўйича ишларни мухим даражада тезлаштиришга;
-    ўрганилаётган объектнинг саноат аҳамиятни баҳолашга;
-    тоғ ишлаб чиқариш жараёнларига дастурий ечимларни тадбиқ этишда ёрдам кўрсатишга;
-    конни инвестицион салохиятини оширишга.

 

2.   Кон захираларини қайта баҳолаш Ҳозирги кундаги иқтисодий шароитлар кўрсаткичларини ҳисобга олиш билан, кон захиралари қайта ҳисоблаш. Лойиҳани қоғоздаги вариантдан рақамлига конвертациялаш имкониятлари.

3.   ДЗКда тасдиқлаш билан захираларни ҳисоблаш. Биз лойиҳани қабул қиламиз ва захиралар бўйича Давлат комиссиясида ҳимоя қиламиз. Заҳираларни ҳисоблаш анъанавий (қўлда) усулда , шунингдек албатта, ДТ кўмагида амалга оширилади.

4.   ТИА ва захираларни ҳисоблаш билан ҳисоботларни экспертизаси. Бизнинг устиворлигимиз – хулосаларни мустақил асослаш.

5.   Қазиб олишнинг очиқдаги ҳамда ер остидаги тизимларини лойиҳалаштириш.  ДТга кейинги ишлов бериш учун ишлаб чиқариш участкасини (карьерни) жорий холатини қуриш. Шахталар, карьерларв, чиқинди тўкилмалари ва йўлларни лойиҳалаштириш.  

6.   Карьерни оптималлаштириш ва тоғ ишларини режалаштириш. Иқтисодий параметрлар (маъдан қазиб олиш баҳоси, маъданни қайта ишлашнинг баҳоси, тайёр махсулотнинг баҳоси ва ш.ў.) асосида ДТ ёрдамида карьернинг оптимал контурини аниқлаш. 2 йилдан ва ундан ортиқ бўлган узоқ муддатли  (стратегик) режалаштиришда  – келажакдаги тоғ ишларининг ривожланиш режасини  тахлил этиш имкониятлари. 
7.   Ишлаб чиқариш жараёнига дастурий махсулларни тадбиқ этиш. 
 
 

 

 “Маълумотлардан самарали фойдаланиш  маълумотларнинг  қийматини оширади"