«АКНИЛ» реагенти

БАЁНИ

Реагент ёпишқоқ кўринишидаги шаффоф бўлмаган суюқлик. Одамларга атроф-мухитга ва ускуналарга мутлақо зарарсиз. Сувда осон эрийди.   ЖОЙЛАНИШИ   25 кг.ли қулай бўлган, пластикли канистрлар, 200 кг.сиғимли, ихчам бочкалар

Бугунги кунда  чанг билан боғлиқ  МУАММОЛАР  бутун дунё бўйлаб долзарб мавзу саналмоқда, уларни ечимнми топиш биринчи навбатдаги вазифалардан бўлиб турибди, чунки ишлаб чиқариш объектларини, йўлларни, майдончаларни ортқча чангданишлари ишлаш шароитини ёмонлашишига, касалланишларга, чангни чегараланган- йўл қўйиладиган  концентрация-сидан бир неча марта ошиб кетишига олиб келади. Ҳавони юқори чангланиши  автомобил йўлларида, айниқса суткани қоронғи пайтида кўринишни қийинлаштиради, бу эса технологик авто-транспортни ҳаракатланишларида авария вазиятларини келтириб чиқаради, шунингдек қиммат турувчи машиналар ва механизмларнинг барча деталларини кескин тўзишига олиб келади. 

Чанг, инсон табиат ва механизмлар учун  бирдек  зарарли. Атроф-мухитни  ва инсонни мухофаза қилиш учун  чангни бостириш  чанг ҳосил бўлувчи жойларда ишлаб турган корхоналарнинг вазифасидир.

ҚЎЛЛАНИШИ

Юқори сифатли «АКНИЛ» реагентидан очиқ дала участкаларида ишлар олиб борувчи иқтисодиётнинг барча тармоқларида фойдаланса бўлади. Масалан: Тоғ-геологик тармоғи, Нефт ва газ,  Қурилиш.

ХОССАЛАРИ

Грунтга бизнинг махсулотни суртилгандан сўнг грунт ҳамда чангни тутиб турувчи қоплам ҳосил бўлади, ва у атмосферага бардошли ҳамда тўзишга чидамли. Воситани суртиш натижасида йўлга тегишли чанг ҳавода тарқалишдан тўхтайди. Ер билан боғлиқ бўлган чангнинг энг майда заррачалари йўл бўйлаб оғир юк ташувчи  ҳаракат қилганда  ҳам қўзғалмайди

ДОЗАСИ

Чангни самарали тутиб туриш учун қуйидаги доза тавсия қилинади: ишлов бериладиган 6 м2 майдон ҳисобидан 1 литр реагентни 5 литр сув билан аралаштириш. Воситани кейинги суритишларда, худди ўша участкага нисбатлар 1:9 бўлади.

ҚЎЛЛАНМА

Керакли бўлган миқдордаги реагентни сув  бўлган автоцистернага қўшинг ва астойдил аралаштиринг. Махсулот чанглантиришга тайёр. Қўлланиши оддий. 

ПАРАМЕТРЛАРИ  Ушлаб қолиш вақти  – 3 соат. |  Хусусиятларин сақлаб туриш муддатлари  – 120 кунгача  |  Ҳароратга бардошли

СИФАТИ Лаборатория ҳамда даладаги тадқиқотлар  |  Яратилиш Сертификати |  Патентланган

Ўзбекистонда иўлаб чиқарилган

 

Ўзбекистон Республикаси экология ва атроф-мухитни мухофазаси бўйича Давлат қўмитаси  томонидан маъқулланган

 


ЧАНГ БИЛАН

ЧАНГСИЗ

СИЗ … ЭГА БЎЛАСИЗ

Индивидуал танловга

Ўзига хос товарга

Сифатли маҳсулотга

Тез етказиб беришга